તોકતે વાવાઝોડાએ બદલી તેની દિશા,હવે ગુજરાતના આ શહેરો ઉપર ત્રાટકશે વાવાઝોડુ…

હવામાન ખાતાએ હમણાં આગાહી કરી છે,જેને લઈને અત્યારે આ જિલ્લાઓને રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યા છે.પહેલા જયારે હવામાન ખાતાએ આગાહી કરી

Read more